Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:20
Quy mô:19.318,40 m2 Mật độ xây dựng:Quý III/2011
Số căn hộ:736 Ngày hoàn thành:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:20
Quy mô:19.318,40 m2
Mật độ xây dựng:Quý III/2011
Số căn hộ:736
Ngày hoàn thành: