Công Ty Cổ Phần Him Lam Công Ty Cổ Phần Him Lam
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:11
Quy mô:6,75ha Mật độ xây dựng:26,32%
Số căn hộ:468 Ngày hoàn thành:Quý IV/2010
Công Ty Cổ Phần Him Lam Công Ty Cổ Phần Him Lam
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:11
Quy mô:6,75ha
Mật độ xây dựng:26,32%
Số căn hộ:468
Ngày hoàn thành:Quý IV/2010