Showing 1–18 of 37 results

Giá: 14.900.000 VNĐ
 • 73m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 17.000.000 VNĐ
 • 150m2
 • 3 PN
 • 2 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 10.500.000đ
 • 72m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1646A Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 9.900.000đ/tháng
 • 60m2
 • 2 PN
 • 1 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 9.500.000 VNĐ
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 8.500.000 VND
 • 61m2
 • 2 PN
 • 2 WC
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 11.900.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 14.900.000đ/tháng
 • 100m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 10.900.000 VNĐ
 • 75m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 10.500.000 VNĐ
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 30 triệu/tháng
 • 242m2
 • 5 PN
 • 5 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 14.900.000 VNĐ
 • 92m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 10.500.000 VNĐ
 • 110m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 10.900.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 10.500.000 VNĐ
 • 73m2
 • 2 PN
 • 2 WC
226 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 11.900.000 VNĐ
 • 78m2
 • 2 PN
 • 2 WC
226 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 12.900.000 VNĐ
 • 70m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 8.500.000 VND
 • 62m2
 • 1 PN
 • 1 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM