Công Ty CP TM DV XD KD Nhà Vạn Thái Công Ty CP TM DV XD KD Nhà Vạn Thái
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block:4 Số tầng:33
Quy mô:40.018m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:2.339 Ngày hoàn thành:2020
Công Ty CP TM DV XD KD Nhà Vạn Thái Công Ty CP TM DV XD KD Nhà Vạn Thái
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block:4
Số tầng:33
Quy mô:40.018m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:2.339
Ngày hoàn thành:2020