Showing 1–18 of 23 results

Sắp mở bán
Giá: 50 – 60 tr/m2
 • Số căn hộ: 1043
 • Mật độ xây dựng: 30%
An Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 30 – 33 Tr/m²
 • Số căn hộ: 664
 • Mật độ xây dựng: 34%
Tạ Quang Bửu, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM
Sắp bàn giao
Giá: 30 – 32 tr/m2
 • Số căn hộ: 486
 • Mật độ xây dựng: 39%
227 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Tp.HCM
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 1254
 • Mật độ xây dựng: 37,9%
324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 48 – 53 tr/m²
 • Số căn hộ: 924
 • Mật độ xây dựng: 33.70%
9A KDC Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 29 – 32 Tr/m²
 • Số căn hộ: 952
 • Mật độ xây dựng: 35,7%
1346 Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM
Đang mở bán
Giá: 45 – 49 Tr/m²
 • Số căn hộ: 650
 • Mật độ xây dựng: 47%
301 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Tp.HCM
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
175 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Đang mở bán
Giá: 25 – 27 Tr/m2
 • Số căn hộ: 2096
 • Mật độ xây dựng: 30%
Nguyễn Văn Linh, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 33 – 35 tr/m2
 • Số căn hộ: 1554
 • Mật độ xây dựng: 38,78%
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 37 – 40 Tr/m2
 • Số căn hộ: 294
 • Mật độ xây dựng:
99 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8, Tp.HCM
Đang mở bán
Giá: 35 – 37 tr/m²
 • Số căn hộ: 361
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 32 – 35 tr/m2
 • Số căn hộ: 989
 • Mật độ xây dựng: 40%
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 50 – 53 tr/m²
 • Số căn hộ: 563
 • Mật độ xây dựng: 43%
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Đang bàn giao
Giá: 35 – 37 tr/m²
 • Số căn hộ: 2.339
 • Mật độ xây dựng: 39%
Cao Lỗ – Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 25 – 28 Tr/m2
 • Số căn hộ: 146
 • Mật độ xây dựng: 49%
59 Hồ Thành Biên, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Sắp mở bán
Giá: 27 – 31 Tr/m2
 • Số căn hộ: 276
 • Mật độ xây dựng: 33,06%
Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 42 – 45 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng: 40%
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM