Showing 1–18 of 63 results

Giá: 4.450.000.000 VNĐ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.750.000.000 VNĐ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 7.790.000.000 VNĐ
 • 300m2
 • 4 PN
 • 4 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 15.500.000.000 VNĐ
 • 172m2
 • 4 PN
 • 3 WC
Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.190.000.000 VNĐ
 • 90m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.190.000.000 VNĐ
 • 89m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.750.000.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.050.000.000đ VNĐ
 • 57m2
 • 1 PN
 • 1 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 17.900.000.000 VNĐ
 • 111m2
 • PN
 • WC
Phong Phú. Phường 11, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 8.990.000.000 VND
 • 111m2
 • PN
 • WC
92 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
Giá: 1.690.000.000 VNĐ
 • 35m2
 • 1 PN
 • 1 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.950.000.000 VNĐ
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.500.000.000 VNĐ
 • 100m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 14.900.000.000 VNĐ
 • 288m2
 • 13 PN
 • 13 WC
Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 1.490.000.000 VNĐ
 • 30m2
 • 1 PN
 • 1 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.190.000.000 VNĐ
 • 75m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 6.490.000.000 VNĐ
 • 131m2
 • PN
 • WC
Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM
Giá: 6.990.000.000 VNĐ
 • 98,4m2
 • 3 PN
 • 3 WC
Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, Tp.HCM
0917777186