Showing 1–18 of 42 results

Giá: 4.450.000.000 VNĐ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.750.000.000 VNĐ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 7.790.000.000 VNĐ
 • 300m2
 • 4 PN
 • 4 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.190.000.000 VNĐ
 • 90m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.190.000.000 VNĐ
 • 89m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.750.000.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.050.000.000đ VNĐ
 • 57m2
 • 1 PN
 • 1 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 8.990.000.000 VND
 • 111m2
 • PN
 • WC
92 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
Giá: 1.690.000.000 VNĐ
 • 35m2
 • 1 PN
 • 1 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.950.000.000 VNĐ
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.500.000.000 VNĐ
 • 100m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 1.490.000.000 VNĐ
 • 30m2
 • 1 PN
 • 1 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.190.000.000 VNĐ
 • 75m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.790.000.000 VNĐ
 • 85m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 7.765.000.000 VNĐ
 • 315m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.590.000.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.350.000.000 VNĐ
 • 73m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.790.000.000 VNĐ
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM