Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Sắp bàn giao
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô:5.465,4 m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:486 Ngày hoàn thành:2022
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Sắp bàn giao
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:5.465,4 m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:486
Ngày hoàn thành:2022