Showing all 6 results

Sắp triển khai
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 29,21%
Quốc lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM
Sắp triển khai
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 1050
 • Mật độ xây dựng:
Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 48 – 53 tr/m²
 • Số căn hộ: 924
 • Mật độ xây dựng: 33.70%
9A KDC Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 4847
 • Mật độ xây dựng: 29%
Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 46 – 50 tr/m²
 • Số căn hộ: 550
 • Mật độ xây dựng: 60%
Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 40 – 50 tr/m²
 • Số căn hộ: 2281
 • Mật độ xây dựng: 40%
Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh