Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:22
Quy mô:16.800 m² Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:660 Ngày hoàn thành:Quý III/2019
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:22
Quy mô:16.800 m²
Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:660
Ngày hoàn thành:Quý III/2019