Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô:51.5 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2096 Ngày hoàn thành:Quý IV/2023
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:51.5 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2096
Ngày hoàn thành:Quý IV/2023