Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:22
Quy mô:12.977m² Mật độ xây dựng:35,7%
Số căn hộ:952 Ngày hoàn thành:2021
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:22
Quy mô:12.977m²
Mật độ xây dựng:35,7%
Số căn hộ:952
Ngày hoàn thành:2021