Công Ty Cổ Phần ĐT & KD BĐS Phương Việt Công Ty Cổ Phần ĐT & KD BĐS Phương Việt
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:28
Quy mô:3.919 m2 Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ:361 Ngày hoàn thành:
Công Ty Cổ Phần ĐT & KD BĐS Phương Việt Công Ty Cổ Phần ĐT & KD BĐS Phương Việt
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:28
Quy mô:3.919 m2
Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ:361
Ngày hoàn thành: