Công Ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt – Vietcomreal Công Ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt – Vietcomreal
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3 Số tầng:28
Quy mô:17.000m2 Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Công Ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt – Vietcomreal Công Ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt – Vietcomreal
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3
Số tầng:28
Quy mô:17.000m2
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật