Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:28
Quy mô:19.257,60m2 Mật độ xây dựng:42,14%
Số căn hộ:1092 Ngày hoàn thành:2017
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:28
Quy mô:19.257,60m2
Mật độ xây dựng:42,14%
Số căn hộ:1092
Ngày hoàn thành:2017