Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2 Số tầng:16
Quy mô:3.554 m² Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:294 Ngày hoàn thành:Quý I/2020
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2
Số tầng:16
Quy mô:3.554 m²
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:294
Ngày hoàn thành:Quý I/2020