Công Ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai Công Ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:9.200m2 Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:563 Ngày hoàn thành:4/2020
Công Ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai Công Ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:9.200m2
Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:563
Ngày hoàn thành:4/2020