Công Ty TNHH 276 Ngọc Long Công Ty TNHH 276 Ngọc Long
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:20
Quy mô:24.569 m2 Mật độ xây dựng:38,78%
Số căn hộ:1554 Ngày hoàn thành:Quý III/2020
Công Ty TNHH 276 Ngọc Long Công Ty TNHH 276 Ngọc Long
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:20
Quy mô:24.569 m2
Mật độ xây dựng:38,78%
Số căn hộ:1554
Ngày hoàn thành:Quý III/2020