Loại: Khu dân cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:4
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:19 Ngày hoàn thành:
Loại: Khu dân cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:19
Ngày hoàn thành: