Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2 Số tầng:22
Quy mô:13.650,8 m2 Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:664 Ngày hoàn thành:
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2
Số tầng:22
Quy mô:13.650,8 m2
Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:664
Ngày hoàn thành: