Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1 Số tầng:15
Quy mô:1600m2 Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:146 Ngày hoàn thành:Quý IV/2018
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1
Số tầng:15
Quy mô:1600m2
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:146
Ngày hoàn thành:Quý IV/2018