Loại: Khu dân cư Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:3 Số tầng:30
Quy mô:125.599,9 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1050 Ngày hoàn thành:
Loại: Khu dân cư
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:3
Số tầng:30
Quy mô:125.599,9 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1050
Ngày hoàn thành: