Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:26ha Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:4847 Ngày hoàn thành:Quý 4/2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:26ha
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:4847
Ngày hoàn thành:Quý 4/2019