Tập Đoàn Hưng Thịnh Tập Đoàn Hưng Thịnh
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:26
Quy mô:15.216 m2 Mật độ xây dựng:33.70%
Số căn hộ:924 Ngày hoàn thành:2019
Tập Đoàn Hưng Thịnh Tập Đoàn Hưng Thịnh
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:26
Quy mô:15.216 m2
Mật độ xây dựng:33.70%
Số căn hộ:924
Ngày hoàn thành:2019