Đại Phúc Group Đại Phúc Group
Loại: Khu dân cư Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:
Quy mô:117.938 m2 Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:550 Ngày hoàn thành:2016
Đại Phúc Group Đại Phúc Group
Loại: Khu dân cư
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:117.938 m2
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:550
Ngày hoàn thành:2016