Đại Phúc Group Đại Phúc Group
Loại: Khu dân cư Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:
Quy mô:282.967 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:2281 Ngày hoàn thành:Quý I/2013
Đại Phúc Group Đại Phúc Group
Loại: Khu dân cư
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:282.967 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:2281
Ngày hoàn thành:Quý I/2013
0917777186