Loại: Khu dân cư Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block: Số tầng:
Quy mô:147,941m2 Mật độ xây dựng:29,21%
Số căn hộ:1200 Ngày hoàn thành:
Loại: Khu dân cư
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:147,941m2
Mật độ xây dựng:29,21%
Số căn hộ:1200
Ngày hoàn thành: