Showing 19–23 of 23 results

Đã bàn giao
Giá: 34 – 37 tr/m2
  • Số căn hộ: 272
  • Mật độ xây dựng:
Bông Sao - Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 29 – 31 tr/m2
  • Số căn hộ: 1092
  • Mật độ xây dựng: 42,14%
15 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 30 – 32 tr/m²
  • Số căn hộ: 624
  • Mật độ xây dựng: 25%
854 - 856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 21 – 23 tr/m2
  • Số căn hộ: 736
  • Mật độ xây dựng: Quý III/2011
1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 31 – 34 tr/m2
  • Số căn hộ: 468
  • Mật độ xây dựng: 26,32%
Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM