Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 8 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 8
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2 Số tầng:19
Quy mô:1,889 m² Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:272 Ngày hoàn thành:Quý II/2017
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 8 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 8
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2
Số tầng:19
Quy mô:1,889 m²
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:272
Ngày hoàn thành:Quý II/2017