Công Ty Cổ Phần ĐT & KD Nhà Khang Điền Công Ty Cổ Phần ĐT & KD Nhà Khang Điền
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3 Số tầng:23
Quy mô:1.8ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1043 Ngày hoàn thành:2024
Công Ty Cổ Phần ĐT & KD Nhà Khang Điền Công Ty Cổ Phần ĐT & KD Nhà Khang Điền
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3
Số tầng:23
Quy mô:1.8ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1043
Ngày hoàn thành:2024