Loại: Khu dân cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:4
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:50 Ngày hoàn thành:
Loại: Khu dân cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:4
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:50
Ngày hoàn thành: