Vinh danh cá nhân và tập thể xuất sắc Tháng 6 & Quý 2/2022

Là chương trình quan trọng thường niên của Bất động sản Kỷ Nguyên. Lễ vinh danh nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các cá nhân và tập thể đã góp phần vào sự phát triển và vững mạnh của công ty.

0917777186