Showing 37–54 of 63 results

Giá: 3.550.000.000 VNĐ
 • 92m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 12.500.000.000 VNĐ
 • 290m2
 • 6 PN
 • 6 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 7.500.000.000 VNĐ
 • 224m2
 • 4 PN
 • 5 WC
QL50 - Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 12.900.000.000 VNĐ
 • 450m2
 • 4 PN
 • 5 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.350.000.000đ VNĐ
 • 150m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.350.000.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.450.000.000 VNĐ
 • 150m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.450.000.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.550.000.000đ VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.190.000.000 VNĐ
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá:  2.490.000.000 VNĐ
 • 60m2
 • 2 PN
 • 1 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.190.000.000 VNĐ
 • 75m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 17.900.000.000 VNĐ
 • 400m2
 • 5 PN
 • 5 WC
Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.090.000.000 VNĐ
 • 95m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 2.450.000.000 VNĐ
 • 78m2
 • 2 PN
 • 2 WC
226 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.250.000.000 VNĐ
 • 69m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 20.500.000.000 VNĐ
 • 320m2
 • 4 PN
 • 4 WC
Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.290.000.000 VNĐ
 • 89m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
0917777186