Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Sài Gòn 5 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Sài Gòn 5
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:4.600m2 Mật độ xây dựng:33,06%
Số căn hộ:276 Ngày hoàn thành:Quý II/2020
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Sài Gòn 5 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Sài Gòn 5
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:4.600m2
Mật độ xây dựng:33,06%
Số căn hộ:276
Ngày hoàn thành:Quý II/2020