Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:4 Số tầng:25
Quy mô:19.341,9m2 Mật độ xây dựng:37,9%
Số căn hộ:1254 Ngày hoàn thành:Quý IV/2022
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:4
Số tầng:25
Quy mô:19.341,9m2
Mật độ xây dựng:37,9%
Số căn hộ:1254
Ngày hoàn thành:Quý IV/2022