Showing 37–42 of 42 results

Giá: 2.190.000.000 VNĐ
 • 51 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.090.000.000 VNĐ
 • 75m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.350.000.000 VNĐ
 • 95m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.950.000.000 VNĐ
 • 92m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.790.000.000 VNĐ
 • 81m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.750.000.000 VNĐ
 • 81m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM