Showing 19–36 of 42 results

Giá: 1.690.000.000 VNĐ
 • 65m2
 • 2 PN
 • 2 WC
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.550.000.000 VNĐ
 • 92m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 12.900.000.000 VNĐ
 • 450m2
 • 4 PN
 • 5 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.350.000.000đ VNĐ
 • 150m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.350.000.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 4.450.000.000 VNĐ
 • 150m2
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.450.000.000 VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.550.000.000đ VNĐ
 • 115m2
 • 2 PN
 • 2 WC
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.190.000.000 VNĐ
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá:  2.490.000.000 VNĐ
 • 60m2
 • 2 PN
 • 1 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.190.000.000 VNĐ
 • 75m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.090.000.000 VNĐ
 • 95m2
 • 3 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 2.450.000.000 VNĐ
 • 78m2
 • 2 PN
 • 2 WC
226 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.250.000.000 VNĐ
 • 69m2
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 3.290.000.000 VNĐ
 • 89m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.750.000.000 VNĐ
 • 85m2
 • 3 PN
 • 2 WC
226 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.550.000.000 VNĐ
 • 81m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Giá: 2.090.000.000 VNĐ
 • 44m2
 • PN
 • WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM